programmera.net -> architecture -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Systemarkitektur

I detta avsnitt skriver jag fritt om olika idéer inom systemarkitektur. Ämnet är gigantiskt, här presenteras bara några reflexioner.