programmera.net -> architecture -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Projektledningsmetoder

1. Projektledningsmetoder

1. Projektledningsmetoder

En projektledningsmetod inom programmering beskriver på ett allmänt sätt hur man ska gå till väga för att bygga eller vidareutveckla ett system. Exempel på parametrar är:

  • Roller: Vilka roller ska finnas i projektet?
  • Dokumentation: Vad ska dokumenteras (om något)?
  • Testning: Vad ska testas?