programmera.net -> ejb -> normal     för utskrift      info@programmera.net

JNDI

1. JNDI

1. JNDI

En EJB kommunicerar oftast med sin omgivning via JNDI. En EJB använder JNDI för att:

  1. Hämta miljövariabler.
  2. Anropa andra EJB.
  3. Kontakta resurshanterare (typ JDBC).
EJB 2.0 rekommenderar att följande namnstandard används:
  1. java:comp/env/ innhåller alla miljövariabler.
  2. java:comp/env/ejb/ innehåller alla referenser till EJBs.
  3. java:comp/env/jdbc/ innehåller alla "JDBC Datasource references".
  4. java:comp/env/jms/ innehåller alla "JMS connection factories".
  5. java:comp/env/mail/ innehåller alla "JavaMail connection factories".
  6. java:comp/env/url/ innehåller alla "URL connection factories".