programmera.net -> linux -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Exempel på .bashprofile

1. Exempel

1. Exempel

Min användare "olle" används för att utveckla Java-kod och har följande profil:
[olle@dev1]$ cat .bashprofile

# -------- Use JBoss ------------
export JBOSS_HOME=/home/olle/jboss-4.2.2.GA

# -------- Use Geronimo------------
export GERONIMO_HOME=/home/olle/geronimo-tomcat6-jee5-2.0.2

#------ Use Java SDK 5 ----------
export JAVA_HOME=/home/olle/jdk1.5.0_13

# Update PATH to enable the following commands the prompt:
# java (to run a Java program)
# javac (to compile Java code)
# jar (to create JAR files)
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

# -------- Use Ant------------
export ANT_HOME=/home/olle/apache-ant-1.7.0
# Update PATH to enable
# ant (to run Ant 1.7)
PATH=$PATH:$ANT_HOME/bin

# -------- Use Maven------------
export MAVEN_HOME=/home/olle/maven-2.0.7
# Update PATH to enable
# mvn (to run Maven2)
PATH=$PATH:$MAVEN_HOME/bin

# -------- Export PATH ------------
export PATH

# -------- Add aliases ------------
alias l="ls -al"
alias c=cd