programmera.net -> linux -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Memory Stick (USB-minne)

1. Flashminne och Linux
2. /etc/fstab
3. /proc/bus/usb/devices
4. Mounta minnet
5. Unmount

1. Flashminne och Linux

Denna sida handlar om hur man använder Flashminne i Linux. Jag testar att sticka in minnet i lämplig USB-port och kollar vad som händer. Märk att jag kör med 2.6 kärnan.

2. /etc/fstab

Som vi såg på sidan om  partitioner  så innehåller filen /etc/fstab (File System TABle) information om de filsystem som finns på systemet. Nu efter att jag satt in minnet får vi följande utskrift:
[olle@dev1]$ less /etc/fstab
#This file is edited by fstab-sync - see 'man fstab-sync' for details
LABEL=/         /            ext3  defaults    1 1
LABEL=/boot       /boot          ext3  defaults    1 2
none          /dev/pts        devpts gid=5,mode=620 0 0
none          /dev/shm        tmpfs  defaults    0 0
LABEL=/home       /home          ext3  defaults    1 2
none          /proc          proc  defaults    0 0
none          /sys          sysfs  defaults    0 0
/dev/hda2        swap          swap  defaults    0 0
### added for USB floppy Automount
/dev/sda        /mnt/floppy1      auto  noauto,owner, 0 0
/dev/hdc        /media/cdrom      auto  pamconsole,fscontext=system_u:object_r:removable_t,exec,noauto,managed 0 0
/dev/sda1        /media/STORE_N_GO    vfat  pamconsole,noatime,sync,fscontext=system_u:object_r:removable_t,exec,noauto,managed 0 0
Här är det alltså sista raden som representerar USB-minnet. Vi ser att operativsystemet har mappat /dev/sda1 mot /media/STORE_N_GO. Vi ser dessutom att USB-minnet har filsystemet vfat.

 • vfat är ett Windows-filsystem som de flesta USB-minnen är förkonfigurerad med. Linux kan också köra detta, så det är onödigt att formatera om USB-minnet.

3. /proc/bus/usb/devices

Man kan kolla efter vilka USB-minnen som finns tillgängliga genom följande kommando:
[olle@dev1]$ less /proc/bus/usb/devices
...
Här kan man leta efter Driver=usb-storage, vilket signalerar stycket som beskriver USB-minnet. Kontroller nu "Manufacturer" och "Product" för detta stycke (min tillverkare är "Verbatim" och produkt heter "Store n Go").

4. Mounta minnet

Skriv följande (som root):
[olle@dev1]$ mkdir -m 777 /mnt/memstick
[olle@dev1]$ mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/memstick
[olle@dev1]$ ls /mnt/memstick
...
Den sista ls visar innehållet på USB-minnet. Nu är det fritt fram att kopiera saker till och från minnet.

5. Unmount

När du är klar skriver du:
[olle@dev1]$ umount /dev/sda1
[olle@dev1]$ ls /mnt/memstick
Denna gång då vi kör ls ser vi att mappen /mnt/memstick är helt tom.