programmera.net -> mysql -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Datatyper i MySQL

En kolumns datatyp bestämmer vilken typ av data kolumnen kan lagra. Följande sidor beskriver de datatyper som finns i MySQL:

 Numeriska datatyper 
Denna sida beskriver de numeriska datatyper som används i MySQL.

 Texttyper 
Denna sida beskriver de datatyper som används till att lagra texter och binära data i MySQL.

 Datumtyper 
Denna sida beskriver de datatyper som används för att lagra datum i MySQL.