programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Oracle join

1. Oracle join
2. INNER
3. LEFT
4. RIGHT
5. FULL
6. CROSS

1. Oracle join

Den allmänna syntaxen för Oracle Equi Join är följande:
SELECT ...
FROM tab1 t1, tab2 t2, ..
WHERE t1.col1 [(+)]=t2.col1 [(+)] 
Nedan beskrivs hur WHERE-satsen ska se ut för de olika typerna. INNER JOIN har denna syntax:
WHERE t1.col1 =t2.col1
Och en LEFT OUTER JOIN har följande syntax:
WHERE t1.col1 =t2.col1 (+)
En RIGHT OUTER JOIN har följande syntax:
WHERE t1.col1 (+)=t2.col1
Det gäller alltså att komma ihåg att plusset ska stå på höger sida för en LEFT JOIN och tvärt om. De olika jointyperna beskrivs på följande sätt:

 • Equi Join:INNER: Med denna join matchas alla identiska värden mellan två kolumner. Endast de rader där samma vädrde finns i båda kolumnerna i båda tabellerna returneras som svar.
 • Equi Join:LEFT OUTER: Som ovan men alla rader från den vänstra tabellen som inte gick att matcha läggs till i resultatet.
 • Equi Join:RIGHT OUTER: Som ovan men alla rader från den högra tabellen som inte gick att matcha läggs till i resultatet.
 • Cross Join:CROSS: Alla rader i den ena tabellen matchas mot alla rader i den andra tabellen.
I följande exempel kommer vi att använda dessa tabeller:Tabellerna har följande innehåll:
SQL> SELECT * FROM dep;

  DEP_PK DEP_NAME
---------- -----------------------
     1 Ledningsgruppen
     2 Java-utveckling
     3 Microsoft-utveckling
     4 Arkitektgruppen
     5 Handläggare

SQL> SELECT * FROM emp;

  EMP_PK   DEP_PK FIRST_NAME    LAST_NAME      SALARY ID_NR
---------- ---------- ---------------- ---------------- ---------- ----------
     1     1 Janne      Svensson       50000 6712123223
     2     2 Olle       Kullberg       21000 7402191212
     3     2 Per       Johansson       23000 7507120101
     4     2 Magnus      Magnusson       32000 6609121101
     5      Karl       Alp            0
     6      Bertil      Svensson         0

6 rader.

2. INNER

INNER JOIN är den operation som används per default om inget annat anges. I exemplet nedan använder man INNER JOIN för att hämta avdelningsnamnet ur tabellen dep.
SQL> SELECT first_name, last_name, dep_name
FROM emp, dep
WHERE emp.dep_pk=dep.dep_pk;

FIRST_NAME    LAST_NAME    DEP_NAME
---------------- ---------------- -----------------------
Janne      Svensson     Ledningsgruppen
Olle       Kullberg     Java-utveckling
Per       Johansson    Java-utveckling
Magnus      Magnusson    Java-utveckling
Här visas bara de anställda som har en avdelning knuten till sig.

3. LEFT

Med LEFT JOIN kan man addera de rader från en tabell som inte kan matchas mot en rad i den andra tabellen. I exemplet nedan vill vi göra samma JOIN som ovan med skillnaden att vi vill se alla anställda i tabellen emp, oavsett om det finns en matchning i tabellen dep eller ej:
SQL> SELECT first_name, last_name, dep_name
FROM emp, dep
WHERE emp.dep_pk=dep.dep_pk (+);

FIRST_NAME    LAST_NAME    DEP_NAME
---------------- ---------------- -----------------------
Janne      Svensson     Ledningsgruppen
Magnus      Magnusson    Java-utveckling
Per       Johansson    Java-utveckling
Olle       Kullberg     Java-utveckling
Bertil      Svensson
Karl       Alp

6 rader.

4. RIGHT

RIGHT JOIN fungerar precis som LEFT JOIN fast man adderar rader från den andra tabellen. Därför behöve man faktiskt aldrig använda RIGHT JOIN, alla satser kan ju skrivas om som LEFT JOIN genom att man byter plats på tabellerna. I exemplet nedan vill vi att alla avdelningar i dep ska visas, oavsett om de har några anställda som jobbar där:
SQL> SELECT first_name, last_name, dep_name
FROM emp, dep
WHERE emp.dep_pk (+) =dep.dep_pk;

FIRST_NAME    LAST_NAME    DEP_NAME
---------------- ---------------- -----------------------
Janne      Svensson     Ledningsgruppen
Olle       Kullberg     Java-utveckling
Per       Johansson    Java-utveckling
Magnus      Magnusson    Java-utveckling
                 Handläggare
                 Arkitektgruppen
                 Microsoft-utveckling

7 rader.

5. FULL

Det går inte att göra en FULL JOIN med Oracles syntax.

6. CROSS

CROSS JOIN innebär helt enkelt att man kombinerar alla rader i den ena tabellen med alla rader i den andra tabellen, en så kallad kartesisk produkt. Antal rader man får som resultat beräknas enligt följande:
Antal rader i resultatet = Antal rader i tabell 1 * Antal rader i tabell 2 
I Oracle går det att göra en cross join genom att helt enkelt utelämna WHERE-satsen. Ett exempel:
SQL> SELECT first_name, last_name, dep_name
FROM emp, dep;

FIRST_NAME    LAST_NAME    DEP_NAME
---------------- ---------------- -----------------------
Janne      Svensson     Ledningsgruppen
Olle       Kullberg     Ledningsgruppen
Per       Johansson    Ledningsgruppen
Magnus      Magnusson    Ledningsgruppen
Karl       Alp       Ledningsgruppen
Bertil      Svensson     Ledningsgruppen
Janne      Svensson     Java-utveckling
Olle       Kullberg     Java-utveckling
Per       Johansson    Java-utveckling
Magnus      Magnusson    Java-utveckling
Karl       Alp       Java-utveckling

FIRST_NAME    LAST_NAME    DEP_NAME
---------------- ---------------- -----------------------
Bertil      Svensson     Java-utveckling
Janne      Svensson     Microsoft-utveckling
Olle       Kullberg     Microsoft-utveckling
Per       Johansson    Microsoft-utveckling
Magnus      Magnusson    Microsoft-utveckling
Karl       Alp       Microsoft-utveckling
Bertil      Svensson     Microsoft-utveckling
Janne      Svensson     Arkitektgruppen
Olle       Kullberg     Arkitektgruppen
Per       Johansson    Arkitektgruppen
Magnus      Magnusson    Arkitektgruppen

FIRST_NAME    LAST_NAME    DEP_NAME
---------------- ---------------- -----------------------
Karl       Alp       Arkitektgruppen
Bertil      Svensson     Arkitektgruppen
Janne      Svensson     Handläggare
Olle       Kullberg     Handläggare
Per       Johansson    Handläggare
Magnus      Magnusson    Handläggare
Karl       Alp       Handläggare
Bertil      Svensson     Handläggare

30 rader.
Denna typ av join är det inte speciellt ofta man behöver använda, eftersom man inte använder referensnyckeln som kopplar samman tabellerna.