programmera.net -> oracledba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

SQL*Loader

1. SQL*Loader
2. Skapa en tabell
3. load_test.dat
4. load_test.ctl
5. Kör SQL*Loader

1. SQL*Loader

Med SQL*Loader kan man ladda data från textfiler till tabeller. Först gör vi ett enkelt test:

2. Skapa en tabell

För att vi ska kunna ladda data behövs en tabell:
SQL> CREATE TABLE load_test (
	i NUMBER,
	c VARCHAR(100)
);

3. load_test.dat

Vi behöver en datafil med passande data. Detta är innehållet i filen load_test.dat:
1,Hej
2,Varför inte gå ut?
4,Vill inte
5,Ok
6,Vi ses
7,Hejdå
Vi ser att varje rad har 2 fält, ett med heltal och ett med text. Tanken är att varje rad i load_test.dat ska bli en rad i tabellen load_test.

4. load_test.ctl

Innan man kör SQL*Loader behöver man skapa en control file, där vissa inställningar görs. Vi skapar filen load_test.ctl:
load data
infile load_test.dat
into table load_test
fields terminated by ',' optionally enclosed by '"'
trailing nullcols
( i decimal external
, c char
)

5. Kör SQL*Loader

Nu kan vi ladda datat till tabellen:
SQL> sqlldr scott/tiger control=load_test.ctl
..
Commit point reached - logical record count 6
Datat kom in utan problem.