programmera.net -> oracledba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

V$ROWCACHE

1. V$ROWCACHE
2. Exempel

1. V$ROWCACHE

Vyn V$ROWCACHE samlar statistik om hur Dictionary Cache används. I denna vy kan man se hur många gånger en viss typ av databasobjekt har lästs (GETS) och hur många gånger ett objekt måste läsas in från disk (GETMISSES). Vårt mål är att få en hög kvot mellan GETS och GETMISSES. Vyn har följande kolumner:
SQL> DESC v$rowcache
 Name             Null?  Type
 ----------------------------- -------- --------------------
 CACHE#                 NUMBER
 TYPE                  VARCHAR2(11)
 SUBORDINATE#              NUMBER
 PARAMETER               VARCHAR2(32)
 COUNT                 NUMBER
 USAGE                 NUMBER
 FIXED                 NUMBER
 GETS                  NUMBER
 GETMISSES               NUMBER
 SCANS                 NUMBER
 SCANMISSES               NUMBER
 SCANCOMPLETES             NUMBER
 MODIFICATIONS             NUMBER
 FLUSHES                NUMBER
 DLM_REQUESTS              NUMBER
 DLM_CONFLICTS             NUMBER
 DLM_RELEASES              NUMBER
	
Kolumnen MODIFICATION visar hur många gånger metadata för objekten har förändrats.

2. Exempel

Vi kollar på vilka användare som finns i mitt system:
SQL>  SELECT type, parameter, count, usage, fixed, gets, getmisses FROM v$rowcache;

TYPE    PARAMETER           COUNT   USAGE   FIXED    GETS GETMISSES
----------- ------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
PARENT   dc_free_extents          0     0     0     0     0
PARENT   dc_used_extents          0     0     0     0     0
PARENT   dc_segments           586    586     0    5751    776
PARENT   dc_tablespaces           7     7     0   47232     7
PARENT   dc_tablespace_quotas        2     2     0     6     2
PARENT   dc_files              5     5     0     25     10
PARENT   dc_users             21     21     0   61213     22
PARENT   dc_rollback_segments       12     12     1    4287     11
PARENT   dc_objects            924    924     55   21748    1440
PARENT   dc_global_oids          37     37     0    2284     43
PARENT   dc_constraints           8     8     0     31     14

TYPE    PARAMETER           COUNT   USAGE   FIXED    GETS GETMISSES
----------- ------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
PARENT   dc_object_ids          819    819     55   37578    990
PARENT   dc_sequences            7     7     0     31     10
PARENT   dc_usernames           14     14     0    2311     16
PARENT   dc_database_links         0     0     0     0     0
PARENT   dc_histogram_defs        3038    3038     0   27058    7241
PARENT   kqlsubheap_object         0     0     0     0     0
PARENT   dc_table_scns           0     0     0     1     1
PARENT   dc_outlines            0     0     0     0     0
PARENT   dc_profiles            1     1     0    752     1
PARENT   global database name        0     0     0     0     0
PARENT   rule_info             0     0     0     0     0

TYPE    PARAMETER           COUNT   USAGE   FIXED    GETS GETMISSES
----------- ------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
PARENT   rule_or_piece           0     0     0     0     0
PARENT   dc_qmc_cache_entries        0     0     0     0     0
PARENT   dc_qmc_ldap_cache_entries     0     0     0     0     0
PARENT   qmtmrcin_cache_entries       0     0     0     0     0
PARENT   qmtmrctn_cache_entries       0     0     0     0     0
PARENT   qmtmrcip_cache_entries       0     0     0     0     0
PARENT   qmtmrctp_cache_entries       0     0     0     0     0
PARENT   qmtmrciq_cache_entries       0     0     0     0     0
PARENT   qmtmrctq_cache_entries       0     0     0     0     0
PARENT   outstanding_alerts        13     13     0    1627    289
PARENT   dc_awr_control           1     1     0    837     1

TYPE    PARAMETER           COUNT   USAGE   FIXED    GETS GETMISSES
----------- ------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
PARENT   dc_hintsets            0     0     0     0     0
SUBORDINATE dc_users              0     0     0     0     0
SUBORDINATE dc_object_grants         16     16     0     88     16
SUBORDINATE dc_histogram_data        923    923     0   11554    2318
SUBORDINATE dc_histogram_data        109    109     0    3797    139
SUBORDINATE dc_partition_scns         0     0     0     0     0
SUBORDINATE dc_users             17     17     0    872     17
SUBORDINATE dc_users              0     0     0     0     0
SUBORDINATE rule_fast_operators        0     0     0     0     0

42 rows selected.

För att få ett värde på HIT_RATIO använder vi följande SQL:
SQL> SELECT parameter, 100*(gets - getmisses)/gets hit_rate, modifications
 2 FROM v$rowcache
 3 WHERE gets > 0;

PARAMETER          HIT_RATE MODIFICATIONS
------------------------- ---------- -------------
dc_segments        86,5066945      154
dc_tablespaces      99,9851965       0
dc_tablespace_quotas   66,6666667       0
dc_files             60       0
dc_users         99,9642346       2
dc_rollback_segments   99,7472426      31
dc_objects        93,4297577      209
dc_global_oids      98,1417459       0
dc_constraints      54,8387097      31
dc_object_ids       97,3804673      63
dc_sequences       67,7419355      31

PARAMETER          HIT_RATE MODIFICATIONS
------------------------- ---------- -------------
dc_usernames       99,3147752       0
dc_histogram_defs     73,2439124     1623
dc_table_scns           0       0
dc_profiles        99,869281       0
outstanding_alerts    82,1428571      561
dc_awr_control      99,8823529      27
dc_object_grants     81,8181818       0
dc_histogram_data     79,9376839     1269
dc_histogram_data     96,3392152      50
dc_users         98,0504587       0

21 rows selected.

Ett riktmärke är att vi vill ha minst 98% för de flesta objekttyper för att Dictionary Cache ska fungera effektivt. Som sagt, för att vi ska få korrekta värden måste instansen vara uppe under en tid. Värdena är alltid låga direkt efter uppstart.