programmera.net -> vi -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Trix och tips

1. Köra vi i prompten

1. Köra vi i prompten

I UNIX kan man köra vi i prompten genom att skriva följande kommando:
[olle@dev1]$ set -o vi
Nu kan du hoppa ut i kommandoläget med "Esc" och börja köra vanliga vi-kommandon på texten i din kommanorad. Fördelen med detta är att du kan hoppa framåt och bakåt relativt snabbt i en lång kommandorad. Vill du alltid ha denna inställning kan du lägga detta kommando i ".bash_profile".