programmera.net -> jax -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Apache Axis

Apache Axis är en av de dominerande implementationerna av JAX-RPC, och är dessutom gratis och öppen.

  • OBS: Axis implementerar inte JSR 921 och följer alltså inte J2EE-standarden.

 Om Axis 1.4  
Denna sida berättar lite kort om hur Axis 1.4 fungerar.

 Installera Axis 1.4 (på Linux) 
Denna sida visar hur man installerar Axis 1.4 på Linux.

 Exemplet Calculator 
Denna sida visar hur man bygger en webbtjänst av den WSDL-fil som diskuterades på sidan  WSDL 1.1 .