Webbtjänster med Java EE   

 Index   
 Grundläggande Termer   
  ----------------------------------------------  
 (JSR 063) JAXP 1.2   
     DOM2   
         DOM2 API   
         Exempel: DOM Parser   
  ----------------------------------------------  
 (JSR 067) SAAJ 1.2   
     Grunderna i SAAJ 1.2   
     SAAJs API   
     Exempel: Klient till Calculator   
  ----------------------------------------------  
 (JSR 101) JAX-RPC 1.1   
     Grunderna i JAX-RPC 1.1   
     SOAP Handler   
         SOAP Handler API   
   Implementationer (av JAX-RPC 1.1)  
         Apache Axis   
             Om Axis 1.4    
             Installera Axis 1.4 (på Linux)   
             Exempel: Calculator    
                 Steg 1: Generera Javakod   
                 Steg 2: Serversidan   
                 Steg 3: Klientsidan   
  ----------------------------------------------  
 (JSR 921) WS4EE 1.1   
   Serversidan  
         Packning av JSE   
             web.xml   
             webservice.xml   
         Packning av EJB   
             ejb-jar.xml   
             webservice.xml   
   Implementationer (av WS4EE 1.1)  
         JBoss 4   
             Exempel: Calculator JSE   
                 Steg 1: Generera Javakod   
                 Steg 2: Serversidan   
                 Steg 3: Testa med SAAJ-klient   
  ----------------------------------------------  
 (JSR 093) JAXR 1.0   
   Implementationer (av JAXR 1.0)  
         UDDI4J   
             Installera UDDI4J 2.0.5 (på Linux)   
             Exempel på publisering   
  ----------------------------------------------  

     Blandade svar på SCDJWS-frågor   

programmera.net -> jax -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Sjösätt exemplet Calculator i Axis

På denna sida ska vi försöka bygga en liten applikation på den WSDL-fil som beskrevs på sidan  WSDL 1.1 . Själva Calculator.wsdl finns på följande URL:  www.programmera.net/webservice/Calculator/Calculator.wsdl .

 Steg 1: Generera Javakod med WSDL2Java 
Denna sida visar hur man använder WSDL2Java för att generera ett klassbibliotek från Calculator.wsdl.

 Steg 2: Serversidan 
Denna sida visar hur man bygger en fungerande webbtjänst utifrån den genererade Javakoden och sjösätter den i Axis 1.4.

 Steg 3: Klientsidan 
På denna sida skapar vi en klient som anropar webbtjänsten Calculator.