programmera.net -> jax -> normal     för utskrift      info@programmera.net

DOM2

1. Vad är DOM2?
2. Översikt över klasserna

1. Vad är DOM2?

DOM2 är ett sätt att representera XML i Java. När ett XML-dokument parsas av DOM2 skapas ett DOM-träd. Ett DOM-träd består av hierarkiskt ordnade objekt, där varje objekt är en subklass till klassen Node.

 • Fördelar med DOM2: Det är ganska lätt att förstå och arbeta med ett DOM-träd. DOM2 är praktiskt för dig som kör webbtjänster med "Document/Literal".
 • Nackdelar med DOM2: Innan man kan börja arbeta med XML-dokumentet måste hela dokumentet parsas och DOM-trädet skapas. Detta kan ge dålig prestanda för stora XML-dokument.

2. Översikt över klasserna

Bilden nedan visar de viktigaste klasserna:Ett DOM-träd kan se ut på följande sätt:

Document
+--Element (Root Element)
  +--Attr 1
  +--Attr 2
  +--Comment 1
  +--Element 2
   +--Attr 3
   +--Element 3
     +--Text
   +--Element 4
  +--Element 5
   +--Text