programmera.net -> jax -> normal     för utskrift      info@programmera.net

WSDL2Java

1. WSDL2Java
2. Vad genererades?
3. net/programmera/www/ns/Calculator/
4. net/programmera/www/ws/Calculator/

1. WSDL2Java

Vi kör detta program för att generera Javaklasser från vår WSDL-fil Calculator.wsdl. För att kommandot nedan ska fungera måste $AXIS_CLASSPATH vara satt se  Installera Axis 1.4 (på Linux) :
[olle@dev1]$ java -cp $AXIS_CLASSPATH org.apache.axis.wsdl.WSDL2Java -s Calculator.wsdl

log4j:WARN No appenders could be found for logger 
          (org.apache.axis.i18n.ProjectResourceBundle).
log4j:WARN Please initialize the log4j system properly.
Du kan ignorera dessa varningar eftersom det bara handlar om log4j. Nu ska det finnas en mapp com i den mapp du står. Ta en titt!

2. Vad genererades?

Följande graf visar vad som genererades:Dessa filer är allt man behöver för att komma igång.

3. net/programmera/www/ns/Calculator/

De två klasserna som ligger under net/programmera/www/ns/Calculator/ motsvarar de två komplexa typer som deklarerades i types-elementet i Calculator.wsdl.

  • Javapaketet är byggd efter targetNamespace för schema-elementet.
These are the classes in this package:

4. net/programmera/www/ws/Calculator/

Klasserna som ligger under net/programmera/www/ws/Calculator/ är framför allt stubbar för serverdelen och klientdelen av webbtjänsten.

  • Javapaketet är byggd efter targetNamespace för definitions-elementet.
Filerna deploy.wsdd och undeploy.wsdd är till för själva sjösättningen av koden.