programmera.net -> jax -> normal     för utskrift      info@programmera.net

1. My DOM Parser
2. Anrop av MyDOMParser

1. My DOM Parser

På denna sida ska vi titta på ett exempel på en DOM2 parser (klassen MyDOMParser) som läser in ett XML-dokument och skriver ut vilka objekt det består av. MyDOMParser anropas via en Servlet (MyDOMServlet).

2. Anrop av MyDOMParser

Om WAR-filen installerats på en server med URL http://localhost:8080 ska du anropa  http://localhost:8080/mydom/dom , och så ser du ett formulär där man kan välja URL för det XML-dokument manvill parsa. I WAR-paketet finns ett XML-dokument som vi kan testa med, nämligen http://localhost:8080/mydom/invoice.xml. Vi testar att fylla i denna URL i formuläret:Nu när vi trycker på knappen ser vi följande:Filen invoice.xml är inte normaliserad. Av utskriften ovan ser vi att DOM2 tolkar alla mellanslag mellan element som tomma TEXT-noder, dessa ligger alltså i DOM-trädet och tar plats.