programmera.net -> jax -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Om Apache Axis 1.4

1. Vilka specifikationer stödjer Axis 1.4?
2. Klientens Arkitektur
3. Serverns Arkitektur
4. Exempel på ett anrop

1. Vilka specifikationer stödjer Axis 1.4?

Axis 1.4 implementerar JAX-RPC 1.1 (JSR 101) men inte WS4EE (JSR 921).

2. Klientens Arkitektur

Axis Engine fungerar på klientsidan enligt bilden (Lånad från  ws.apache.org/axis/java/architecture-guide.html ):3. Serverns Arkitektur

Axis Engine fungerar på serversidan enligt bilden (Också lånad från  ws.apache.org/axis/java/architecture-guide.html ):Jag har gjort ett klassdiagram över de viktigaste klasserna, se nedan:Jag beskriver nedan händelseförloppet steg för steg:

  1. AxisServlet.doPost(): Det första som händer är att metoden doPost() anropas på AxisServlet. AxisServlet skapar nu ett Message och ett MessageContext. AxisServer anropar invoke på AxisServer och skickar med MessageContext-objektet.
  2. AxisServer.invoke(MessageContext ctx):

4. Exempel på ett anrop

I exemplet nedan ser vi hur ett anrop kommer in i "AxisServlet" och färdas vidare till själva tjänsten du har implementerat: