programmera.net -> jax -> normal     för utskrift      info@programmera.net

wstool.sh

1. Calculator.wsdl
2. wstool.sh
3. Vad genererades?
4. net/programmera/www/ws/Calculator/
5. Vad fattas?

1. Calculator.wsdl

Vi använder WSDL-filen  Calculator.wsdl .

 • OBS: För JBoss var jag tvungen att byta värde på "portType"-elementets "name"-attribut från "CalculatorPortType" till "Calculator", annars fick jag kompileringsfel.

2. wstool.sh

Vi kör detta program för att generera Javaklasser från vår WSDL-fil Calculator.wsdl, men innan man kan köra programmet måste man skriva en konfigurationsfil wstools-config.xml :
<configuration>
   <wsdl-java file="Calculator.wsdl">
    <mapping file="jaxrpc-mapping.xml" />
   </wsdl-java>
</configuration>
Filen "jaxrpc-mapping.xml" kommer nu att genereras tillsammans med klasserna. Vi kör nu "wstools.sh" med vår konfigurationsfil:
[olle@dev1]$ /opt/jboss-4.0.5.GA/bin/wstools.sh -config wstools-config.xml
=========================================================================

 WSTools Environment

 JBOSS_HOME: /opt/jboss-4.0.5.GA

 JAVA: /usr/java/jre1.5.0_06/bin/java

 JAVA_OPTS:

=========================================================================

3. Vad genererades?

Följande graf visar vad som genererades:4. net/programmera/www/ws/Calculator/

Klasserna ligger under net/programmera/www/ws/Calculator/. Javapaketet är byggd efter targetNamespace för definitions-elementet. Följande klasser finns:

5. Vad fattas?

För att sjösätta koden på servern behövs även en "webservice.xml"-fil och en "web.xml"-fil, mer om det på  nästa sida .