programmera.net -> jax -> normal     för utskrift      info@programmera.net

webservices.xml

1. webservices.xml

1. webservices.xml

Nedan visas en minimal "webservices.xml":

<webservices>
 <webservice-description>
  <webservice-description-name>calculatorJSE</webservice-description-name>
  <wsdl-file>WEB-INF/wsdl/Calculator.wsdl</wsdl-file>
  <jaxrpc-mapping-file>WEB-INF/jaxrpc-mapping.xml</jaxrpc-mapping-file>
  <port-component>
   <port-component-name>CalculatorJSE</port-component-name>
   <service-endpoint-interface>net.programmera.ws.calculator.Calculator</service-enpoint-interface>
   <wsdl-port xmlns:cal="http://www.programmera.net/ws/Calculator" >cal:Calculator</wsdl-port>
   <service-impl-bean>
    <servlet-link>calculatorJSE</servlet-link>
   </service-impl-bean>
   <handler>
    <handler-name>LogHandler</handler-name>
    <handler-class>net.programmera.ws.calculator.LogHandler</handler-class>
    <soap-header xmlns:ms="http://www.programmera.net/ws/Message" >ms:message-id</soap-header>
    <soap-role>http://schemas.xmlsoap.org/soap/actor/next</soap-role>
   </handler>
  </port-component>
 </webservice-description>
</webservices>
Elementen har följande betydelse:

 • <webservice-description-name>: Ett beskrivande namn på tjänsten.
 • <wsdl-file>: Sökvägen till WSDL-filen.
 • <jaxrpc-mapping-file>: Sökvägen till mappningsfilen (mappar WSDL och Java).
 • <port-component>: Innehåller ytterligare beskrivning av portkomponenten, se nedan.
Följande element finns under <port-component>-elementet:
 • <port-component-name>: Ett logiskt namn för porten som måste vara unikt bland alla <port-component-name>-namn.
 • <wsdl-port>: QName för den aktuella porten.
 • <service-endpoint-interface>: Pekar ut gränssnittet för tjänsten.
 • <service-impl-bean>: Pekar ut portkomponentens implementation.
<service-impl-bean>-elementet innehåller ett av följande:
 • <servlet-link>: I fallet "JAX-RPC service endpoint" innehåller denna tagg namnet på servletten. Mappas mot <servlet-name>.
 • <ejb-link>: I fallet "EJB service endpoint" innehåller denna tagg namnet på sessionsbönan. Mappas mot <ejb-name>.