programmera.net -> jax -> normal     för utskrift      info@programmera.net

ejb-jar.xml

1. ejb-jar.xml

1. ejb-jar.xml

Nedan visas ett exempel på en "ejb-jar.xml":

<ejb-jar>
 <enterprise-beans>
  <session>
   <display-name>calculatorEJB</display-name>
   <ejb-name>calculatorEJB</ejb-name>
   <service-endpoint>net.programmera.ws.calculator.Calculator</service-endpoint>
   <ejb-class>net.programmera.ws.calculator.CalculatorBean</ejb-class>
   <session-type>stateless</session-type>
  </session>
 </enterprise-beans>
 
 <method-permission>
  <role-name>Client</role-name>
  <role-name>Sales</role-name>
  <method>
    <ejb-name>calculatorEJB</ejb-name>
    <method-name>division</method-name>
  </method>
 </method-permission>

</ejb-jar>
I exemplet ovan ser vi hur jag har kopplat på en "method-permission", så att endast rollerna "Client" och "Sales" kan utföra operationen "division" (en ganska hemlig operation).