programmera.net -> jax -> normal     för utskrift      info@programmera.net

API för SOAP Handler

1. SOAP handler API

1. SOAP handler API

Bilden nedan beskriver det API som JAX-RPC definierar för SOAP handler:Klasserna har följande uppgifter:

  • javax.xml.rpc.Service: Möjliggör att man programmatiskt kan komma åt SOAP Handlers via "getHandlerRegistry()".
  • javax.xml.rpc.handler.HandlerRegistry: Ur detta gränssnitt kan man hämta "HandlerChain".
  • javax.xml.rpc.handler.HandlerChain: Varje SOAP handler tillhör en "HandlerChain" som beskriver turordningen.
  • javax.xml.rpc.handler.Handler: Huvudgränssnittet för SOAP handler. Din handler måste implementera detta gränssnitt.
  • javax.xml.rpc.handler.GenericHandler: Abstrakt klass som stubbar ut gränssnittet "Handler". Det är bekvämt att ärva från denna när man bygger sin SOAP handler.
  • javax.xml.rpc.handler.soap.SOAPMessageContext: Det är genom att anropa metoden "getMessage()" som handlern får tillgång till SOAP-meddelandet.
  • javax.xml.soap.SOAPMessage: Det är detta objekt som ska bearbetas.