programmera.net -> jax -> normal     för utskrift      info@programmera.net

webservices.xml

1. webservices.xml

1. webservices.xml

Nedan visas en typisk "webservices.xml":

<webservices>
 <webservice-description>
  <webservice-description-name>calculatorEJB</webservice-description-name>
  <wsdl-file>META-INF/wsdl/Calculator.wsdl</wsdl-file>
  <jaxrpc-mapping-file>META-INF/jaxrpc-mapping.xml</jaxrpc-mapping-file>
  <port-component>
   <port-component-name>calculatorEJBPort</port-component-name>
   <wsdl-port xmlns:cal="http://www.programmera.net/ws/Calculator" >cal:Calculator</wsld-port>
   <service-endpoint-interface>net.programmera.ws.calculator.Calculator</service-endpoint-interface>
   <service-impl-bean>
    <ejb-link>calculatorEJB</ejb-link>
   </service-impl-bean>
   <handler>
    <handler-name>LogHandler</handler-name>
    <handler-class>net.programmera.ws.calculator.LogHandler</handler-class>
    <soap-header xmlns:ms="http://www.programmera.net/ws/Message" >ms:message-id</soap-header>
    <soap-role>http://schema.xmlsoap.org/soap/actor/next</soap-role>
   </handler>
  </port-component>
 </webservice-description>
</webservices>
Den är nästan helt identisk med "webservices.xml" för JSE, det enda som skiljer är:

 • ejb-link: Refererar till "ejb-name" för bönan.