programmera.net -> mysqldba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

MySQL DBA

I denna del beskrivs hur man installerar och administrerar MySQL.

  • Om du vill läsa om hur du använder/programmerar MySQL bör du gå till  MySQL .
I de exempel som finns på denna site använder jag MySQL version 4.0.2 på Linux. MySQL gör inte skillnad på STORA och små bokstäver, men jag har för läsbarhetens skull skrivit alla nyckelord med stora bokstäver.

 Installera MySQL 
Denna sida berättar kortfattat hur du installerar MySQL från binärpaketet.

 Databaser 
Denna sida beskriver hur du skapar en databas i MySQL.

 Användare 
Denna sida beskriver hur du skapar en användare i MySQL.

 Övriga kommandon 
Förutom SQL-kommandon finns det en del övriga kommandon i MySQL.