programmera.net -> mysqldba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Övriga kommandon i MySQL

1. Köra filer med SQL-kommandon

På denna sida går det att läsa hur man löser vanligt förekommande problem i MySQL.

1. Köra filer med SQL-kommandon

I MySQL går det lätt att skriva ner alla kommandon man vill köra i en textfil, och sedan köra alla på en gång. Detta gör man med SOURCE:
mysql> SOURCE lite_kommandon.sql
Kommandot ovan kommer att leta efter filen "lite_kommandon.sql" i samma katalog som MySQL startades, och köra alla kommandon som om de skrevs in för hand.