MySQL DBA   

 Index   
 Installation   
     MySQL 4 på Linux   
     MySQL 5 på Linux   
 Databaser   
 Användare   
 Övriga kommandon   

programmera.net -> mysqldba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Installera MySQL

I denna del beskrivs hur man installerar MySQL.

 Installera MySQL 4 
Denna sida berättar kortfattat hur du installerar MySQL från binärpaketet på Linux.

 Installera MySQL 5 
Denna sida berättar kortfattat hur du installerar MySQL från binärpaketet på Linux.