programmera.net -> oracledba -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Shared Pool

Minnesarean Shared Pool innehåller två instressanta subareor:

 Library Cache 
Library Cache cachar utförandeplanen ("execution plan") för de senaste SQL-satserna. Om utförandeplanen inte finns i Library Cache för en SQL-sats måste Oracle beräkna en ny utförandeplan, vilket är kostsamt.

 Dictionary Cache 
Dictionary Cache cachar information från "data dictionary", dvs information om användare, rättigheter och databasobjekten.