programmera.net -> webservice -> normal     för utskrift      info@programmera.net

WS (Webservices)

Webbtjänster är idag standardmetoden för integration mellan applikationer då man vill garantera plattformsoberoende. På dessa sidor kommer vi titta på några generella specifikationer som tillsammans definerar hur webbtjänster ska fungera. Dessa specifikationer måste uppfyllas på samtliga plattformar som deltar i meddelandeöverföringen för att det ska fungera.

  • OBS: På dessa sidor beskrivs bara de plattformsoberoende specifikationerna. Du kan inte bygga några webbtjänster utan att dessutom lära dig vissa plattformsspecifika detaljer. Vill du läsa om de plattformsspecifika detaljerna för Java EE ska du titta på  Webbtjänster med Java EE .
Bilden till höger visar (på mycket hög nivå) hur det kan gåtill när två olika klienter anropar en webbtjänst på en servermaskin. Bilden visar också vilka protokoll som används under anropen.

 Vad är webbtjänster? 
Denna sida beskriver vad webbtjänster är och vilka problem som webbtjänster är bäst lämpade att lösa.

 WS-I Basic Profile 1.0 
Denna sida beskriver WS-I Basic Profile 1.0 som definierar begreppet webbtjänst.

 XML 1.0 
Denna sida beskriver XML 1.0 som är grunden för webbtjänster.

 SOAP 1.1 
Här beskrivs protokollet SOAP 1.1 (Simple Object Access Protocol) som ofta används tillsammans med webbtjänster.

 WSDL 1.1 
Här beskrivs språket WSDL (Web Service Description Language) som används för att definiera webbtjänster.

 UDDI 2.0 
Här beskrivs UDDI 2.0 (Universal Description Discovery and Integration), en specifikation för hur man ska publicera och söka efter webbtjänster.

 WSS 1.0 
Här beskrivs WSS 1.0 (Web Service Security) som definierar hur man hanterar säkerhetsaspekter för webbtjänster.

 WS-Coordination 1.1 
Här beskrivs specifikationen för WS-Coordination 1.1 som handlar om hur man kan specifiera ett protokoll för koordination av webbtjänster.

 Komposition av webbtjänster 
Här beskrivs teorin bakom komposition av webbtjänster.

 BPEL 1.1 
Här beskrivs BPEL 1.1 (Business Process Execution Language) som är ett språk för att orkestrera webbtjänster till sammansatta webbtjänster.