Webbtjänster   

 Index   
 Om Webbtjänster   
 WS-I Basic Profile 1.0   
 XML   
     XML 1.0   
     XML Namespaces (namnutrymmen)   
     XML Schema 1.0   
 SOAP 1.1   
     SOAP Header   
     SOAP Fault   
 WSDL 1.1   
     SOAP binding för WSDL 1.1   
 UDDI 2.0   

   (Följande tillhör ej Basic Profile 1.0)  
 WSS 1.0 (Säkerhet)   
 WS-Coordination 1.1   
     WS-AtomicTransaction 1.0   
     WS-BusinessActivity 1.0   
 Komposition av webbtjänster   
 BPEL 1.1   

programmera.net -> webservice -> normal     för utskrift      info@programmera.net

XML

I dagsläget (2007) finns två varianter av XML:

  • XML 1.0: Denna specifikation skapades av W3C och finns nu i version 4.
  • XML 1.1: Denna specifikation skapades av W3C (år 2006).
På dessa sidor tittar vi bara på XML 1.0 eftersom det är denna specifikation som ingår i WS-I Basic Profile 1.0.

 XML 1.0  
Denna sida beskriver grunderna i XML 1.0.

 XML Namespaces 
Denna sida beskriver vad namnutrymmen, som är en teknik för att blanda olika XML-språk i samma XML-dokument.

 XML Schema 1.0 
Denna sida beskriver XML Schema 1.0, en teknik med vilken man kan skapa XML-språk. Ett XML-språk definerar vad en XML-dokumentfår innehålla.