programmera.net -> webservice -> normal     för utskrift      info@programmera.net

WS-BusinessActivity 1.0

1. WS-BusinessActivity

1. WS-BusinessActivity

WS-BusinessActivity är ett koordinationsprotokoll, d.v.s. protokoll som koordinerar händelserna i distribuerade applikationer. Specifikationen tillhandahåller definitionen av business activity coordination type som ska användas tillsammans med WS-Coordination.