programmera.net -> webservice -> normal     för utskrift      info@programmera.net

XML Schema

1. Vad är XML Schema?
2. po.xml
3. po.xsd

1. Vad är XML Schema?

XML Schema är ett sätt att verifera att ett XML-dokument håller en viss standard. Genom att skriva ett XML Schema som definierar hur ett XML-dokument får se ut har du skapat din egen standard. Specifikationen för XML Schema utfärdas av W3C och är uppdelad i 3 dokument:

 1. XML Schema Part 0: Primer (Second Edition) finns på  http://www.w3.org/TR/2004/REC-xmlschema-0-20041028/ . Ett relativt lättläst dokument som syftar till att läsaren snabbt ska förstå hur man skapar ett XML Schema-dokument.
 2. XML Schema Part 1: Structures (Second Edition) finns på  http://www.w3.org/TR/2004/REC-xmlschema-1-20041028/structures.html . Detta dokument innehåller den fullständiga specifikationen för strukturer.
 3. XML Schema Part 2: Datatypes (Second Edition) finns på  http://www.w3.org/TR/2004/REC-xmlschema-2-20041028/datatypes.html . Detta dokument specifierar hur man skapar datatyper i XML Schema.

2. po.xml

Vi börjar med ett XML-dokument, Purchase Order, som ser ut på följande sätt (taget från XML Schema: Primer) :

<?xml version="1.0"?>
<purchaseOrder xmlns="http://www.example.com/PO1" orderDate="1999-10-20">
  <shipTo country="US">
   <name>Alice Smith</name>
   <street>123 Maple Street</street>
   <city>Mill Valley</city>
   <state>CA</state>
   <zip>90952</zip>
  </shipTo>
  <billTo country="US">
   <name>Robert Smith</name>
   <street>8 Oak Avenue</street>
   <city>Old Town</city>
   <state>PA</state>
   <zip>95819</zip>
  </billTo>
  <comment>Hurry, my lawn is going wild<!/comment>
  <items>
   <item partNum="872-AA">
     <productName>Lawnmower</productName>
     <quantity>1</quantity>
     <USPrice>148.95</USPrice>
     <comment>Confirm this is electric</comment>
   </item>
   <item partNum="926-AA">
     <productName>Baby Monitor</productName>
     <quantity>1</quantity>
     <USPrice>39.98</USPrice>
     <shipDate>1999-05-21</shipDate>
   </item>
  </items>
</purchaseOrder>

I detta dokument är det den andra raden som är mest intressant:

<purchaseOrder xmlns="http://www.example.com/PO1" orderDate="1999-10-20">
Attributet xmlns pekar ut det XML Schema som validerar detta dokument.

3. po.xsd

Nedan visas XML Schema för Purchase Order (från XML Schema: Primer):


<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

 <xsd:annotation>
  <xsd:documentation xml:lang="en">
   Purchase order schema for Example.com.
   Copyright 2000 Example.com. All rights reserved.
  </xsd:documentation>
 </xsd:annotation>

 <xsd:element name="purchaseOrder" type="PurchaseOrderType"/>

 <xsd:element name="comment" type="xsd:string"/>

 <xsd:complexType name="PurchaseOrderType">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="shipTo" type="USAddress"/>
   <xsd:element name="billTo" type="USAddress"/>
   <xsd:element ref="comment" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="items" type="Items"/>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="orderDate" type="xsd:date"/>
 </xsd:complexType>

 <xsd:complexType name="USAddress">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="name"  type="xsd:string"/>
   <xsd:element name="street" type="xsd:string"/>
   <xsd:element name="city"  type="xsd:string"/>
   <xsd:element name="state" type="xsd:string"/>
   <xsd:element name="zip"  type="xsd:decimal"/>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="country" type="xsd:NMTOKEN"
          fixed="US"/>
 </xsd:complexType>

 <xsd:complexType name="Items">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
     <xsd:sequence>
      <xsd:element name="productName" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="quantity">
       <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
         <xsd:maxExclusive value="100"/>
        </xsd:restriction>
       </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="USPrice" type="xsd:decimal"/>
      <xsd:element ref="comment"  minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="shipDate" type="xsd:date" minOccurs="0"/>
     </xsd:sequence>
     <xsd:attribute name="partNum" type="SKU" use="required"/>
    </xsd:complexType>
   </xsd:element>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>

 <!-- Stock Keeping Unit, a code for identifying products -->
 <xsd:simpleType name="SKU">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
   <xsd:pattern value="\d{3}-[A-Z]{2}"/>
  </xsd:restriction>
 </xsd:simpleType>

</xsd:schema>