programmera.net -> webservice -> normal     för utskrift      info@programmera.net

WS-AtomicTransaction 1.0

1. WS-AtomicTransaction

1. WS-AtomicTransaction

WS-AtomicTransaction är ett koordinationsprotokoll, d.v.s. protokoll som koordinerar händelserna i distribuerade applikationer. Specifikationen tillhandahåller definitionen av atomic transaction coordination type som ska användas tillsammans med WS-Coordination.