programmera.net -> webservice -> normal     för utskrift      info@programmera.net

XML 1.0

1. Vad är XML?
2. po.xml
3. Välformad (well-formed)
4. Giltig (valid)

1. Vad är XML?

XML (Extensible Markup Language) är ett enkelt och mycket flexibelt textformat, som bygger på taggar. Specifikationen för XML utfärdas av W3C:

XML är en teknik för att lagra eller överföra data eller dokument.

2. po.xml

Vi tittar på ett XML-dokument, Purchase Order, som ser ut på följande sätt (taget från XML Schema: Primer) :

<?xml version="1.0"?>
<purchaseOrder orderDate="1999-10-20">
  <comment>Hurry, my lawn is going wild<!/comment>
  <items>
   <item partNum="872-AA">
     <productName>Lawnmower</productName>
     <quantity>1</quantity>
     <USPrice>148.95</USPrice>
     <comment>Confirm this is electric</comment>
   </item>
   <item partNum="926-AA">
     <productName>Baby Monitor</productName>
     <quantity>1</quantity>
     <USPrice>39.98</USPrice>
     <shipDate>1999-05-21</shipDate>
   </item>
  </items>
</purchaseOrder>

3. Välformad (well-formed)

Ett XML-dokument är följande:

Definition Beskrivning
XML-dokument  Ett dataobjekt som är välformat (well-formed).

Välformad (well-formed) är en term som svarar mot en knippe regler som definieras i specifikationen. Ett exempel på en av dessa regler är att en tagg (kallas ofta "element") måste avslutas innan en yttre tagg avslutas, se nedan:
<OUTER><INNER>Hej</INNER></OUTER>
Följande är alltså inte tillåtet:
<OUTER><INNER>Hej</OUTER></INNER>
Se specifikationen för vidare information.

4. Giltig (valid)

Genom att använda en dokumenttypsdeklaration (DTD eller XML Schema) kan man skapa en delmängd av XML. En sådan delmängd kallar man ibland ett XML-språk. XML-dokument kan vara giltiga (valid) i förhållade till dokumenttypen. Specifikationen anger denna definition på ett giltigt XML-dokument:

Definition Beskrivning
Giltigt XML-dokument  Ett XML-dokument är giltigt om det är bundet till en dokumenttypsdeklaration OCH om XML-dokumentet uppfyller deklarationens restriktioner.

Se sidan  XML Schema 1.0  för mer information om validering av XML-dokument.