Webbtjänster med Java EE   

 Index   
 Grundläggande Termer   
  ----------------------------------------------  
 (JSR 063) JAXP 1.2   
     DOM2   
         DOM2 API   
         Exempel: DOM Parser   
  ----------------------------------------------  
 (JSR 067) SAAJ 1.2   
     Grunderna i SAAJ 1.2   
     SAAJs API   
     Exempel: Klient till Calculator   
  ----------------------------------------------  
 (JSR 101) JAX-RPC 1.1   
     Grunderna i JAX-RPC 1.1   
     SOAP Handler   
         SOAP Handler API   
   Implementationer (av JAX-RPC 1.1)  
         Apache Axis   
             Om Axis 1.4    
             Installera Axis 1.4 (på Linux)   
             Exempel: Calculator    
                 Steg 1: Generera Javakod   
                 Steg 2: Serversidan   
                 Steg 3: Klientsidan   
  ----------------------------------------------  
 (JSR 921) WS4EE 1.1   
   Serversidan  
         Packning av JSE   
             web.xml   
             webservice.xml   
         Packning av EJB   
             ejb-jar.xml   
             webservice.xml   
   Implementationer (av WS4EE 1.1)  
         JBoss 4   
             Exempel: Calculator JSE   
                 Steg 1: Generera Javakod   
                 Steg 2: Serversidan   
                 Steg 3: Testa med SAAJ-klient   
  ----------------------------------------------  
 (JSR 093) JAXR 1.0   
   Implementationer (av JAXR 1.0)  
         UDDI4J   
             Installera UDDI4J 2.0.5 (på Linux)   
             Exempel på publisering   
  ----------------------------------------------  

     Blandade svar på SCDJWS-frågor   

programmera.net -> jax -> normal     för utskrift      info@programmera.net

JAX (WS med Java EE 1.4)

På dessa sidor tittar vi på hur man kan implementera webbtjänster i en Java EE-miljö. Hur webbtjänster ska fungera på Java EE-plattformen beskrivs av en samling specifikationer (där de flesta heter JAX-någonting).

  • OBS: Om du vill läsa om hur man skriver en WSDL-fil eller hur SOAP fungerar ska du istället surfa till avsnittet  Webbtjänster . Här beskrivs även andra plattformsoberoende specifikationer, som t.ex. BPEL, WSS, osv.
Bilden nedan visar ett exempel på hur det kan gå till "under huven" då en Java-klient anropar en webbtjänst via stubbe skapad från en WSDL-fil. Bilden visar också vilka Java-paket som utnyttjas och vilka specifikationer de uppfyller:I bilden ovan ser vi en Java-klient som anropar en webbtjänst i en Java EE 1.4 behållare via stubbar skapade från en WSDL-fil. För att se en detaljerad beskrivning av flödet, gå till sidan  Grunläggande termer .

 Om webtjänster i Java EE 1.4 
Denna sida beskriver översiktligt hur Java EE 1.4 stödjer webbtjänster.

 Grundläggande termer 
Denna sida beskriver några grundläggande termer och ger ett exempel på hur ett anrop kan gå till.

 (JSR 063) JAXP 1.2 
Här beskrivs JAXP 1.2 vilket är ett enkelt ramverk för att parsa XML-dokument.

 (JSR 067) SAAJ 1.2 
Här beskrivs SAAJ (SOAP with Attachments API for Java), vilket är ett API som används till att konstruera och tolka SOAP-meddelanden.

 (JSR 101) JAX-RPC 1.1 
Här beskrivs JAX-RPC (Java API for XML Remote Procedure Call), vilket bl.a. definierar:

  • API för klienten.
  • API för SOAP-handler.
  • Hur man genererar klasser från en WSDL-fil.

 (JSR 921) WS4EE 1.1 
Specifikationen JSR 921 beskriver de krav som ställs på en Java EE 1.4 server med avseende på Webbtjänster. Denna specifikation ger en översikt över JAX-RPC och de andra specifikationerna, men går även in på detaljer som de övriga specifikationerna inte tar upp. T.ex. definieras hur en "Web Service Deployment Descriptor" (webservice.xml) ska se ut.

 (JSR 093) JAXR 1.0 
Här beskrivs JAXR 1.0 (Java API for XML Repository).