programmera.net -> oracle -> normal     för utskrift      info@programmera.net

DDL i Oracle

DDL står för "Data Definition Language", och med dessa satser skapar man de databasobjekt som på en logisk nivå innehåller själva datat i databasen. En DDL-sats börjar ofta med följande kommandon:

  • create
  • alter
  • drop
Specifikt för en DDL-sats är att den förändrar databasobjekten direkt, du kan alltså inte ångra dig med rollback. Om något går snett och du förlorar värdefull data måste du hämta dessa data från backup. Följande databasobjekt beskrivs här:

 Identifierare 
Denna sida beskriver vilka namn som är tillåtna för ett databasobjekt i Oracle.

 Tabeller 
Denna sida beskriver hur du skapar en tabell i Oracle.

 Sekvenser 
Denna sida beskriver hur du använder sekvenser i Oracle.

 Restriktioner 
Denna sida beskriver hur du begränsar möjliga värden för vad en kolumn kan innehålla.

 Indexering 
Denna sida beskriver hur du indexerar dina tabeller i Oracle.

 Triggers 
Denna sida beskriver triggers.

 Synonymer 
Denna sida beskriver synonymer.

 Vyer 
Denna sida beskriver hur man använder vyer i Oracle.

 Temporära tabeller 
Denna sida beskriver hur man använder temporära tabeller i Oracle.

 Egendefinierade typer 
Denna sida beskriver hur man skapar egendefinierade typer i Oracle.