programmera.net -> jsp -> normal     för utskrift      info@programmera.net

JSP och Servlets

På dessa sidor beskrivs hur man skapar Servlets och JSP-sidor. För att bygga Servlets och JSP använder vi programmeringsspråket Java, om du inte kan Java kan du titta på avsnittet om  Java . Denna tutorial förbereder dig för testet Sun (J2EE) Web Component Developer. Den Webb-behållare som används i exemplen är Tomcat4, som är gratis.

 Om Webb-behållaren 
Här beskrivs vad en Webb-behållare är.

 Installera Tomcat4 
Här beskrivs hur du installerar Tomcat4.

 Struktur 
Här beskrivs hur filträdet för Webb-behållaren.

 web.xml 
På denna sida beskrivs filen web.xml som innehåller inställningar för din internetapplikation.

 Servlet 
Här beskrivs servleten, den mest grundläggande komponenten i Webb-behållaren.

 JSP 
Här beskrivs grunderna i JSP, som är ett förfinat sätt att programmera en servlet.

 Implicita Objekt 
De implicita objekten gör det möjligt att tolka skickade formulär, använda sessioner och skicka HTML-kod till användares browser. Utan dessa objekt kan en servlet eller JSP-sida inte göra någonting. Vissa implicita objekt beskrivs på egna sidor:

  •  request : Innehåller den förfrågan från webbläsaren som just nu processas av webb-behållaren.
  •  response : Innehåller svaret som ska skickas till webbläsaren.
  •  session : Har som främsta uppgift att lagra objekt knutna till användarens session.
  •  application : Kallas även för context-objektet. Har metoder som är gemensamma för applikationen.
  •  config : Används för att läsa initparametrar specifika för en servlet/JSP-sida.

 Direktiv 
I JSP kan man använda direktiv för att göra inställningar på sidan.

 JSP-märken 
Här tar vi en titt på de XML-märken som finns inbyggda i JSP.

 JavaBeans 
Med JavaBeans kan vi transportera data.

 Märkesbibliotek 
Här visas hur man bygger egna XML-märkesbibliotek.

 Undantag 
Här beskrivs hur felhantering fungerar i Webb-behållaren.

 Säkerhet 
Här beskrivs hur webb-behållaren hanterar säkerhetsfrågor.

 Tomcat Admin 
Här beskrivs hur man kan lägga till användare med Tomcat Admin.

 Lyssnare 
I webb-behållaren kan man skriva klasser som har som uppgift att reagera på händelser, dessa kallas lyssnare.

 Trådsäkerhet 
På denna sida diskuteras trådsäkerhet i webb-behållaren.