programmera.net -> jsp -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Om Webb-behållaren

1. Vad är en Webb-behållare?
2. Servlet eller JSP?

1. Vad är en Webb-behållare?

I en webb-behållare kan du köra JSP och Servlets. Webb-behållaren är en av delarna i  J2EE  (Java 2 Enterprise Edition). En webb-behållare är en server, som svarar på HTTP-förfrågningar över nätverket. I detta avsnitt kallar vi ibland webb-behållaren för "servern".

  1. Servlets är javaklasser som kan svara på förfrågningar via internet på protokollet HTTP.
  2. JSP (Java Server Pages) är ett enklare sätt att skriva servlets. De som kan PHP eller ASP känner snabbt igen sig i JSP.

2. Servlet eller JSP?

I J2EE finns två olika sätt att svara på en HTTP-förfrågan, nämligen med en servlet och med en JSP-sida. Vilken metod man väljer är en smaksak:

  • Servlet: Servleten är egentligen en vanlig klass, och en javaprogrammerare känner lätt igen sig. För varje typ av förfrågan definieras en metod, t.ex. GET anropar doGet() hos servleten. Metoden init() anropas då en instans av servleten laddas och destroy() innan instansen förstörs. All utskrift till webbläsaren sker via out.print()-metoder, och därför är det svårt att se hur HTML-koden ser ut i servleten. Eftersom allt som sker i servleten utförs med metoder är den ofta lättare att använda för programmeraren, som är van att tänka funktionellt.
  • JSP: JSP-sidan liknar en HTML-sida med insprängda kodsnuttar där de behövs. JSP har tagit HTML-programmerarens sida, och man får snabbt en överblick över hur HTML-koden ser ut. Däremot kan javaprogrammeraren få dålig överblick.