programmera.net -> jsp -> normal     för utskrift      info@programmera.net

config

1. Det implicita objektet config
2. Hämta servletspecifika initparametrar

1. Det implicita objektet config

Är av typen ServletConfig. Objeketet används för att läsa initparametrar specifika för en servlet/JSP-sida. Det enda sättet att komma åt objektet application i en servlet är via config.getServletContext().

2. Hämta servletspecifika initparametrar

Objektet config kan användas för att läsa initparametrar för en specifika för en servlet/JSP-sida. I exemplet nedan visas hur man gör detta:
import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class ReadInitParam extends HttpServlet{
 public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)
  throws IOException, ServletException
 {
  ServletConfig config=getServletConfig();
  java.util.Enumeration names=config.getInitParameterNames();
  String val,var;
  PrintWriter out=res.getWriter();
  out.println("<HTML>"); 
  out.println("<BODY>"); 
  out.println("<H1>ReadInitParam</H1>"); 
  while(names.hasMoreElements()){
   var=(String) names.nextElement();
   val=config.getInitParameter(var); 
   out.println(var+"="+val+"<BR/>"); 
  }
  out.println("</BODY>"); 
  out.println("</HTML>"); 
 }
}
Vi sparar filen till sökvägen CATALINA_HOME/webapps/programmera/classes/ReadInitParam.java och kompilerar. Sedan lägger vi till följande i web.xml:
<servlet>
  <servlet-name>readInitParam</servlet-name>
  <servlet-class>ReadInitParam</servlet-class>
  <init-param>
	  <param-name>A</param-name>
	  <param-value>56</param-value>
  </init-param>
  <init-param>
	  <param-name>B</param-name>
	  <param-value>67</param-value>
  </init-param>
</servlet>
<servlet-mapping>
  <servlet-name>readInitParam</servlet-name>
  <url-pattern>/rip</url-pattern>
</servlet-mapping>  
För att web.xml ska läsas startar vi om servern. När vi provkör rip ser vi följande: