programmera.net -> jsp -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Installera Tomcat4

1. Behöver jag installera Tomcat?
2. Vad är Tomcat?
3. Installera Java
4. Ladda hem Tomcat
5. Packa upp Tomcat
6. Sätt CATALINA_HOME
7. Sätt HTTP-port
8. Starta Tomcat
9. Anropa webbsidor
10. Stoppa Tomcat

1. Behöver jag installera Tomcat?

Om du har någon J2EE-server installerad på din dator behöver du inte installera Tomcat. En J2EE-server har alltid en inbyggd webb-behållare.

2. Vad är Tomcat?

Tomcat är en Webb-behållare som släpps gratis under Apache Software Licence. Tomcat är bara en webb-behållare, och alltså inte en riktig J2EE-server. Däremot används Tomcat ofta som webb-behållare i öppna J2EE-servrar som t.ex. JOnAS och JBoss. Om du bara vill skriva JSP-sidor och Servlets behöver du inte installera en fullskalig J2EE-server, Tomcat räcker bra. Instruktionerna nedan gäller för Tomcat4, senare versioner av Tomcat kanske kommer att installeras på annat sätt.

3. Installera Java

Om JDK inte är installerat på din dator ska du istallera det. Speciellt viktigt är att miljövariabeln JAVA_HOME är satt.

4. Ladda hem Tomcat

Starta din browser och gå till  jakarta.apache.org  och ladda hem en stabil version. Placera den nedladdade filen jakarta-tomcat-XXX.zip i någon temporär katalog. XXX står för versionsnummret.

5. Packa upp Tomcat

Packa upp jakarta-tomcat-XXX.zip där du vill ha servern installerad. Jag packar upp Tomcat i katalogen olles_software. En katalog med namnet jakarta-tomcat-XXX skapas automatiskt i olles_software.

6. Sätt CATALINA_HOME

Sätt en miljövariabel CATALINA_HOME att innehålla sökvägen till den nya katalogen jakarta-tomcat-XXX. I fortsättningen då vi skriver CATALINA_HOME menar vi sökvägen till Tomcat. Nedan beskrivs hur man sätter miljövariabler för olika plattformar:

  • Linux/Unix: Öppna ~/.bashrc och lägg till raden export CATALINA_HOME=~/olles_software/jakarta-tomcat-XXX.
  • W95/98: Öppna C:\AUTOEXEC.BAT och lägg till raden CATALINA_HOME=C:\olles_software\jakarta-tomcat-XXX.
  • NT/W2000: Gå in på Inställningar->Kontrollpanelen->System->Miljövariabler och skapa variabeln CATALINA_HOME med värdet C:\olles_software\jakarta-tomcat-XXX.

7. Sätt HTTP-port

Tomcat svarar automatiskt på HTTP-förfrågningar på porten 8080. Detta kan ställa till problem om man har flera webbservrar installerade på servern. Om du redan har en webbserver installerad ska du ändra i filen CATALINA_HOME/conf/server.xml, där du ersätter 8080 med något annat nummer större än 1024. Nummer mindre än 1024 är upptagna eller reserverade. Jag ersätter 8080 med 7070, och i fortsättningen kommer port 7070 att användas i alla exempel.

8. Starta Tomcat

Du startar Tomcat genom att:

  • Linux/Unix: Kör $CATALINA_HOME/bin/startup.sh.
  • Windows: Kör %CATALINA_HOME%\bin\startup.

9. Anropa webbsidor

För att komma till webbroten från den egna datorn skriver du http://localhost:8080/ i browsern. Om du har ändrat i server.xml skriver du det nya nummret istället för 8080.

10. Stoppa Tomcat

Du stoppar Tomcat genom att:

  • Linux/Unix: Kör $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh.
  • Windows: Kör %CATALINA_HOME%\bin\shutdown.