programmera.net -> flash -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Om Flash

1. Vad använder man Flash till?
2. Skillnad mellan JavaScript och Flash
3. Framtiden för Flash

1. Vad använder man Flash till?

Man kan säga att JavaScript och Flash löser samma problem. Man vill presentera en dynamisk webbsida istället för en statisk. En dynamisk webbsida interagerar visuellt med användaren utan att man måste hämta en ny webbsida från servern. Dynamiska webbsidor innehåller typiskt mycket grafik och små spel. Det är vanligt att man använder Flash till underhållning och reklam.

2. Skillnad mellan JavaScript och Flash

Javascript tolkas av webbläsaren och därför kan samma script tolkas på olika sätt av olika webbläsare. Vad det gäller Flash så skapar Macromedia en egen tolk som måste laddas ner från Macromedias site. Att Macromedia själva skapar tolken medför att de kan garantera att samma Flash-fil tolkas på samma sätt oavsett browser. I Flash så kompileras även Flash-filen till en .swf-fil (Shockwave Flash). Detta innebär att det inte går att stjäla koden.

3. Framtiden för Flash

Flash har fått ett uppsving på sista tiden (2002) i och med FlashMX. Nu är det vanligt att man bygger en hel webbplats helt i Flash och laddar webbsidorna med XML rakt in i Flashfilmen. Att bygga hela siten som en enda flashfilm medför dock två problem. För det första går det inte att använda bakåt och framåtknapparna i webbläsaren, eftersom hela siten i webbläsarens ögon bara räknas som en webbsida. För det andra kan siten inte indexseras i sökmotorerna, eftersom sökrobotarna inte kommer åt själva innehållet. Möjligtvis går det att komma runt detta på något sätt, men jag har inte kollat det.