programmera.net -> flash -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Hello World i Flash

1. Starta Flash
2. Skriv en text
3. Låt texten visas t.o.m. ruta 10
4. Skriv in ny text i nytt lager
5. Se till så att filmen kör loop
6. Kompilera filmen

På denna sida vill vi få ett första program att fungera. Det första programmet kallas av tradition för HelloWorld.

1. Starta Flash

Starta flash. Skapa en ny film genom: File->New. Nu ser du tidslinjen och scenen.

2. Skriv en text

Klicka på A-et. Klicka sedan på scenen och skriv in Hello. Klicka sedan någonstans utanför texten för att få den att fastna.

3. Låt texten visas t.o.m. ruta 10

Vi vill att texten Hello ska visas under de tio första rutorna.

 1. Klicka på tidslinjen i ruta nummer 10.
 2. Välj: Insert->Frame
Nu är det en rund svart prick vid ruta 1 och en vit fyrkant vid ruta 10, det betyder att texten visas under de 10 första rutorna.

4. Skriv in ny text i nytt lager

Nu vill vi skriva in en ny text som ska visas efter att Hello visas. Gör följande:

 1. Välj Insert->Layer. Nu bildas ett nytt lager som får namnet Layer 2.
 2. Klicka på A-et, klicka på scenen och skriv in texten World.
 3. Den nya texten spänner från ruta 1 till 10. Dra hela det gråskuggade området till höger så att den svarta pricken är på ruta 11 och den vita fyrkanten är på ruta 20.

5. Se till så att filmen kör loop

I detta exempel vill vi att filmen ska köra i en loop.

 1. Välj: File->Publish Settings, och klicka på fliken HTML.
 2. Se till så att rutan Loop är markerad.

6. Kompilera filmen

Nu är vi nöjda med filmen och vill titta på den. Först sparar vi, sedan kompilerar vi vår .fla fil till en .swf fil.

 1. Välj: File->Save As.
 2. Välj var du vill spara filmen och döp den till HelloWorld.fla.
 3. Välj: File->Publish.
 4. Öppna utforskaren och dubbelklicka på filen HelloWorld.swf. Nu visas filmen.
Klart! Den filmen du nu får se skulle kunna användas som en mycket stor och ful blinkande annons på internet. Om du har gjort rätt så byts texten Hello mot texten World om och om igen med c.a. 1 sekunds mellanrum.