programmera.net -> flash -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Rörelse i Flash

1. Skapa en ny film
2. Skapa en figur
3. Skapa rörelse
4. Ändra storlek och färg
5. Se till så att filmen kör loop
6. Spara och kompilera

På denna sida ska vi lära oss att skapa en film som består av en cirkel som växer och blir genomskinlig.

1. Skapa en ny film

Vi börjar med att skapa en ny film med storlek 300x50 pixlar och svart bakgrund.

 1. Välj: File->New.
 2. Välj: Modify->Movie.
 3. Ändra bredd till 300 och höjd till 50.
 4. Ändra bakgrundsfärg till svart.

2. Skapa en figur

 1. Välj: Window->Panels->Mixer och välj färgen vit. Stäng sedan fönstret.
 2. Klicka på Cirkeln.
 3. Klicka i mitten på scenen och dra tills du får en rund cirkel.

3. Skapa rörelse

Vi vill att cirkeln ska röra sig ut ur filmen.:

 1. Markera ruta ett på tidslinjen i det aktuella lagret.
 2. Välj: Insert->CreateMotionTween.
 3. Klicka på ruta 10.
 4. Välj: Insert->Keyframe.
 5. Välj: Window->Panels->Info och ändra X-värdet till 300.
 6. Stäng Infofönstret.

4. Ändra storlek och färg

Det går också att få cirkeln att växa/minska och att ändra färg. Eftersom vi redan har gjort en Insert->CreateMotionTween räcker det med att vi ändrar i Nyckelrutan 10. Nu ser vi till att cirkeln växer och blir genomskinlig:

 1. Välj: Modify->Transform->Scale and Rotate och ändra storleken till 200%. Stäng sedan fönstret.
 2. Välj: Window->Panels->Effect. Ändra alfavärdet till 0%. Stäng fönstret.

5. Se till så att filmen kör loop

I detta exempel vill vi att filmen ska köra i en loop.

 1. Välj: File->Publish Settings, och klicka på fliken HTML.
 2. Se till så att rutan Loop är markerad.

6. Spara och kompilera

 1. Välj: File->Save As, och döp filen till Hello.fla.
 2. Välj: File->Publish.
Nu kan vi testköra filen Hello.swf genom att dubbelklicka på den i utforskaren (Windows).