programmera.net -> flash -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Egenskaper i Flash

1. Ändra storlek och bakgrund på Filmen
2. Ändra hastighet på Filmen
3. Flytta ett objekt
4. Ändra Storlek och Rotation
5. Ändra Färg och Genomskinlighet

För att kunna göra snyggare filmer än HelloWorld är det bra om man lär sig att ändra på objektens egenskaper. Det jag menar med objekt i denna sida är en bild, figur,text eller en symbol, ja i princip vad som helst som kan finnas i en flashfilm.

1. Ändra storlek och bakgrund på Filmen

Det första man gör när man skapar en ny film är att ändra filmens storlek. Om man inte ändrar storleken kommer filmen att vara 550 pixlar bred och 400 pixlar hög.

 1. Välj: Modify->Movie.
 2. Ändra Width och Height.
 3. Klicka på rutan till höger om texten Background Color och välj en ny bakgrundsfärg om du inte är nöjd med vit bakgrund.

2. Ändra hastighet på Filmen

Filmen har hastigheten 12 rutor per sekund som ursprungsvärde. Ofta tycker jag att filmen ser lite hackig ut och ökar hastigheten till 30. Testa dig fram, men kom ihåg att alla inte har en snabb dator som klarar att visa tung grafik i hög hastighet.

 1. Välj: Modify->Movie.
 2. Ändra Framerate.

3. Flytta ett objekt

Använd pilverktyget och dra objektet dit du vill ha det eller:

 1. Klicka på objektet på scenen.
 2. Välj Window->Panels->Info.
 3. Ändra värdena i rutan som kommer upp.

4. Ändra Storlek och Rotation

Du kan ändra storlek eller rotation på objekt på följande sätt:

 1. Klicka på objektet på scenen.
 2. Välj Modify->Transform->Scale and Rotate.
 3. Ändra värdena i rutan som kommer upp.

5. Ändra Färg och Genomskinlighet

Genomskinlighet regleras av alfakanalen. Om alfakanalen är 100% finns ingen genomskinlighet alls. Om alfakanalen är 0% är objektet helt genomskinligt. Du kan ändra färgen/genomskinligheten på objektet på följande sätt:

 1. Markera objektet på scenen.
 2. Välj Window->Panels->Mixer.
 3. Ändra värdena i rutan som kommer upp.