programmera.net -> jsp -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Hello World!

1. Hello World!
2. Skapa mappen programmera
3. Katalognamn i Windows
4. web.xml
5. index.jsp
6. Starta om Tomcat
7. Anropa sidan

1. Hello World!

Nu när Tomcat är installerat ska vi testa att göra vår första applikation. Applikationen som vi skapar kallar vi för programmera. På andra sidor på denna webbplats utvecklar vi applikationen programmera.

2. Skapa mappen programmera

Gör först följande steg:

  • Skapa en mapp programmera under CATALINA_HOME/webapps/.
  • Skapa en mapp WEB-INF under CATALINA_HOME/webapps/programmera/.

3. Katalognamn i Windows

I utforskaren visas WEB-INF som Web-inf, låt dig inte luras, katalogen heter verkligen WEB-INF. Råkar du döpa katalogen till t.ex. Web-inf kommer den ignoreras eftersom Java gör skillnad på STORA och små bokstäver. Detta är ett fel som är svårt att upptäcka!

4. web.xml

Skapa en fil web.xml i CATALINA_HOME/webapps/programmera/WEB-INF/ med följande innehåll:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!DOCTYPE web-app
    PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN"
    "http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd">

<web-app>
   
<web-app>
Denna fil måste inte finnas, men vi skapar en i alla fall. I vårt fall gör inte web.xml någonting. Denna fil diskuteras på sidan  web.xml .

5. index.jsp

Skapa en JSP-sida index.jsp i CATALINA_HOME/webapps/programmera/ med följande innehåll:
<HTML>
<BODY>
<% java.util.Date d=new java.util.Date(); %>
Dagens datum är <%= d %>
</BODY>
</HTML>
Denna fil är bara en testsida som skriver ut dagens datum.

6. Starta om Tomcat

För att Tomcat ska fatta att en ny applikation har installerats, och för att web.xml ska läsas, måste vi starta om Tomcat. I windows gör vi detta på följande sätt:
[olle@dev1]$ %CATALINA_HOME%\bin\shutdown
%CATALINA_HOME%\bin\startup		
I UNIX/Linux gör vi på detta sätt:
[olle@dev1]$ $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh
$CATALINA_HOME/bin/startup.sh

7. Anropa sidan

Öppna din webbläsare och skriv localhost:7070/programmera/. Om du har installerat Tomcat på port 8080 (default) byter du bara 7070 mot 8080. Om allt funkar ser du följande sida: