programmera.net -> linux -> normal     för utskrift      info@programmera.net

.bashprofile

1. Vad är .bashprofile?
2. Se och köra .bashprofile

1. Vad är .bashprofile?

I denna fil kan du lägga inställningar för din användare som du vill ska exekveras varje gång din användare loggar in. Alla kommandon som du kan göra i BASH kan du också lägga i .bashprofile.

2. Se och köra .bashprofile

Scriptet ligger i din hemkatalog och för att se det måste du göra "ls -a" eftersom punkten i filnamnet gör filen osynlig annars.
[olle@dev1]$ ls -a .bashprofile
.bashprofile
Du kan köra scriptet manuellt genom följande kommando:
[olle@dev1]$ . .bashprofile