programmera.net -> linux -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Kommandon på filer: Allmänna kommandon

  Kommando    Exempel  Beskrivning
  ls  ls  Skriver ut innehållet i arbetskatalogen.
  cd  cd /home/olle/foo/  Byter arbetskatalog till /home/olle/foo/.
  pwd  pwd  Skriver ut arbetskatalogens sökväg.
  touch  touch a.txt  Gör så att filen a.txt får modifieringstid satt till systemtiden.

På denna sida beskrivs hur man visar filer. Jag kommer att avsluta alla namn som syftar på en katalog med / (slash), detta för att öka läsbarheten. Tecknet / är inte en del av katalogens namn utan bara en markör som visar att det rör sig om en katalog. Vi skapar en katalog för att visa principen:
[olle@dev1]$ mkdir newdir/
[olle@dev1]$ ls
a.txt b.txt c.txt newdir


ls

Flagga  Betydelse  Beskrivning
ls -a  all  Listar alla filer och kataloger, även dolda.
ls -c  change  Listar filer och kataloger sorterade efter när de senast modifierades.
ls -d  directory  Listar bara kataloger.
ls -F  full  Listar filer och kataloger med ett / efter katalognamn och ett * efter körbara filer.
ls -Gl  group  Som -l men utan att visa grupp.
ls -hl  human  Som -l men visar storlek mer läsbart, t. ex. 4.8k.
ls -i  inode  Listar filer och kataloger med inodens nummer framför varje namn.
ls -l  long  Visar en detaljerad lista av filer och kataloger med rättigheter, ägare, grupp, storlek, modifieringstid och namn.
ls -nl  number  Som -l men visar ägarens UID och gruppens GID istället för namn.
ls -o     Samma som -Gl.
ls -r  reverse  Listar filer och kataloger sorterade i omvänd ordning.
ls -R  recursive  Listar filer och kataloger och allt som katalogerna innehåller rekursivt.
ls -S  size  Listar filer och kataloger sorterade efter storlek.
ls -t  time  Listar filer och kataloger sorterade efter när de senast ändrades.
ls -u  used  Listar filer och kataloger sorterade efter när de senast användes.
ls -ul  used  Som -l men åtkomsttid visas istället för modifieringstid.
ls -w20  width  Listar filer och kataloger med en bredd på 20 tecken.
ls -x     Listar filer och kataloger i rader istället för kolumner.
ls -X  extension  Listar filer och kataloger sorterade efter ändelse.

Detta kommando står för list och radar upp de filer och kataloger som finns i en katalog. Om man inte ger något argument till ls kommer de filer som ligger i arbetskatalogen visas:
[olle@dev1]$ ls /home/olle/foo/
a.txt b.txt c.txt dir1
[olle@dev1]$ cd /home/olle/foo/
[olle@dev1]$ ls
a.txt b.txt c.txt dir1
Ofta vill man se en detaljerad lista över katalogers innehåll. Då kan man använda flaggan l (long). Denna flagga används så ofta att det finns ett alias för ls -l som heter ll.
[olle@dev1]$ ls -l
-rw-rw-r--  1 olle  olle     9 aug 7 13:00 a.txt
-rw-rw-r--  1 olle  olle    61 aug 7 13:06 b.txt
-rw-rw-r--  1 olle  olle    22 aug 7 13:19 c.txt
drwxrwxr-x  2 olle  olle	 4096 aug 7 13:25 dir1
De olika kolumnerna beskrivs i följande tabell:

Kolumner Beskrivning
1. Rättigheter  Denna kolumn beskriver vem som får läsa, skriva och köra filen. Om bokstaven längst till vänster är ett d betyder det att det rör sig om en katalog. Om bokstaven är ett l är det en symbolisk länk. (Rättigheter diskuteras under webbsidan användare.)
2. Länkar  Följande siffra berättar hur många hårda länkar som refererar till filen. Siffran kan minst vara 1, som står för filnamnet självt. Om det rör sig om en katalog berättar siffran istället hur många filer som katalogen innehåller.
3. Användare  Vilken användare som äger filen.
4. Grupp  Vilken grupp som har tillgång till filen.
5. Storlek  Hur många Byte filen tar upp.
6. Modifikationsdatum  När filen senast ändrades.
7. Namn  Filens namn.

Ett filnamn som börjar med punkt gör filen osynlig. Många konfigurationsfiler är osynliga och kan visas men flaggan a (all):
[olle@dev1]$ cat > .hemlis.txt
Detta är en hemlig fil.
[olle@dev1]$ ls
a.txt b.txt c.txt dir1
[olle@dev1]$ ls -a
a.txt b.txt c.txt dir1 .hemlis.txt
Ofta är det praktiskt om vi kan se de filer som modifierades senast, här använder vi long, time, reversed:
[olle@dev1]$ ls -ltr
Med detta kommando visas den senast ändrade filen underst i listningen.
cd

Flagga  Betydelse  Beskrivning
cd     Byter arbetskatalog till din hemkatalogen.
cd ~david     Byter arbetskatalog till användaren davids hemkatalog.
cd -     Byter arbetskatalog till den förra arbetskatalogen.
cd dir1     Byter arbetskatalog till dir1 (som ligger i arbetskatalog).

Detta kommando står för change directory och byter arbetskatalog. Genom att ställa sig i en viss arbetskatalog kan man förkorta skrivandet när du vill komma åt en fil. Tänk dig att du vill titta på innehållet i filen /home/david/hej.txt. Det första sättet är:
[olle@dev1]$ cat /home/david/hej.txt
Hej, välkommen till min katalog.
Det andra sättet är att man byter arbetskatalog till /home/david/ och sedan tittar i filen:
[olle@dev1]$ cd /home/david/
[olle@dev1]$ cat hej.txt
Hej, välkommen till min katalog.

pwd

Detta kommando står för print working directory och skriver ut namnet på arbetskatalogen. Det kan vara bra om man har tappat bort sig i filstrukturen.
[olle@dev1]$ cd /home/olle/foo/
[olle@dev1]$ pwd
/home/olle/foo

touch

Flagga  Betydelse  Beskrivning
touch -a a.txt  access  Ändrar åtkomsttiden till nu.
touch -m a.txt  modification  Ändrar modifikationstiden till nu.
touch a.txt -r b.txt  reference  Ändrar modifikationstiden och åtkomsttiden på a.txt till samma som b.txt.

Detta kommando ändrar åtkomsttiden och modifikationstiden på en fil till den tid som klockan står på när kommandot körs. Om filen inte finns så skapas filen. Detta är alltså det snabbaste sättet att skapa en tom fil.
[olle@dev1]$ ls -l
-rw-rw-r--  1 olle  olle     9 aug 7 13:00 a.txt
-rw-rw-r--  1 olle  olle    61 aug 7 13:06 b.txt
-rw-rw-r--  1 olle  olle    22 aug 7 13:19 c.txt
drwxrwxr-x  2 olle  olle	 4096 aug 7 13:25 dir1
[olle@dev1]$ touch b.txt
[olle@dev1]$ ls -l
-rw-rw-r--  1 olle  olle     9 aug 7 13:00 a.txt
-rw-rw-r--  1 olle  olle    61 aug 8 17:11 b.txt
-rw-rw-r--  1 olle  olle    22 aug 7 13:19 c.txt
drwxrwxr-x  2 olle  olle	 4096 aug 7 13:25 dir1