programmera.net -> linux -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Kommandon på filer

  Kommando    Exempel  Beskrivning
  tar  tar -xvf a.tar  Packar upp filen a.tar och skriver ut namnet på alla filer som packas upp.
  gzip  gzip a.txt  Komprimerar filen a.txt till a.txt.gz.
  gunzip  gunzip a.txt.gz  Packar upp den komprimerade filen a.txt.gz till a.txt.
  zip  zip -r a.zip a/  Komprimerar mappen a/ till a.zip.
  unzip  unzip -a a.zip  Detta kommando fungerar på zip-filer från Windows! Packar upp den komprimerade filen a.zip till a.txt och översätter Windowsformatet till Unixformat.
  bunzip2  bunzip2 a.txt.bz2  Packar upp den komprimerade filen a.txt.bz2 till a.txt.

På denna sida beskrivs hur man packar filer och mappar. Jag kommer att avsluta alla namn som syftar på en katalog med / (slash), detta för att öka läsbarheten. Tecknet / är inte en del av katalogens namn utan bara en markör som visar att det rör sig om en katalog. Vi skapar en katalog för att visa principen:
[olle@dev1]$ mkdir newdir/
[olle@dev1]$ ls
a.txt  b.txt  c.txt  newdir


tar

Flagga  Betydelse  Beskrivning
tar -xvf a.tar  eXtract  Packar upp filen a.tar och skriver ut namnet på alla filer som packas upp.
tar -xzvf a.tar.gz  zip  Packar upp filen a.tar.gz (som är komprimerad med gzip) och skriver ut namnet på alla filer som packas upp.
tar -cvf a.tar *  create  Packar ihop alla filer i den aktuella mappen till filen a.tar och skriver ut namnet på alla filer som packas ihop.
tar -czvf a.tar.gz *  zip  Packar ihop alla filer i den aktuella mappen och komprimerar arkivet med gzip.
tar -tvf a.tar  table  Listar allt innehåll i filen a.tar.

Med detta kommando kan man packa ihop flera filer till en akrivfil ( en så kallad tar-fil ). I normala fall komprimeras inte filerna i arkivfilen. Vill man att filerna ska komprimeras kan man göra på två sätt:
  • Du skapar först arkivfilen okomprimerad, och komprimerar den sedan med "compress" eller "gzip".
  • Du skapar akrivfilen och komprimerar den på samma gång med flaggan "z". Komprimeringen du får nu är "gzip".

gzip

Flagga  Betydelse  Beskrivning
gzip a.tar  (ingen)  Packar filen a.tar till a.tar.gz.

Med gzip komprimerar du en fil så att den tar mindre plats. Man packar sedan upp filen med gunzip.
gunzip

Flagga  Betydelse  Beskrivning
gunzip a.tar.gz  (ingen)  Packar upp den komprimerade filen a.tar.gz till a.tar.

Med gunzip packar du upp en fil som har komprimerats med gzip.
zip

Flagga  Betydelse  Beskrivning
zip a.zip a.txt b.txt  (ingen)  Komprimerar filen a.txt och b.txt till filen a.zip.
zip -r a.zip a/  recursive  Komprimerar mappen a/ och allt innehåll till filen a.zip.

Med zip komprimerar du en fil så att den kan packas upp av någon som sitter på Windows. Om den ska packas upp kan du använda unzip.
unzip

Flagga  Betydelse  Beskrivning
unzip -a a.zip  ascii  Packar upp den komprimerade filen a.zip till a.txt.

Om man får en fil som har packats med zip i Windows, hur gör man då? Med unzip packar du upp en eller flera filer som har komprimerats med zip. Den största fördelen med detta kommando är att du kan köra med flaggan -a som automatiskt konverterar textfiler från Windows textformat till Unix textformat.
bunzip2

Flagga  Betydelse  Beskrivning
bunzip2 a.tar.gz  (ingen)  Packar upp den komprimerade filen a.tar.gz till a.tar.

Med bunzip2 packar du upp en fil som har komprimerats med bzip2.