programmera.net -> linux -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Programmet find

Med "find" kan man söka efter filer i filträdet och utföra olika kommandon på de filer man hittar.
Flagga  Betydelse  Beskrivning
find / -name a.txt -print  name  Skriver ut sökvägarna till alla filer som heter a.txt och ligger någonstans i filsystemet.
find . -name a.txt -print  name  Skriver ut sökvägarna till alla filer som heter a.txt och ligger under den aktuella mappen.
find . -name *.txt -print  name  Skriver ut sökvägarna till alla filer som heter något som slutar på .txt och ligger under den aktuella mappen.
find . -name *.* -exec grep -l projectStatusChoice {} \;  name  Söker efter alla filer som innehåller texten projectStatusChoice och som ligger under den aktuella mappen ( {} representerar det funna filnamnet, \; avslutar kommandot). grep -l innebär att filnamnet skrivs ut.
find . -name *.txt -exec rm {} \;  name  Raderar alla filer som heter något som slutar på .txt och ligger under den aktuella mappen ( {} representerar det funna filnamnet, \; avslutar kommandot).
find . -name *.txt -ok rm {} \;  name  Letar reda på alla filer som heter något som slutar på .txt och ligger under den aktuella mappen ( {} representerar det funna filnamnet, \; avslutar kommandot). För varje fil som hittas frågar programmet om rm ska köras på filen. y betyder YES och n betyder NO.
find . -user olle -print  user  Skriver ut sökvägarna till alla filer ägs av användaren olle och under den aktuella mappen.
find . -type d -print  type  Skriver ut sökvägarna till alla mappar (d=directory) under den aktuella mappen.
find . -mtime -2 -print  modified time  Skriver ut sökvägarna till alla filer som har uppdaterats de senaste två dagarna och ligger under den aktuella mappen.
find . -mtime +2 -print  modified time  Skriver ut sökvägarna till alla filer som har uppdaterats för mer än två dagar sedan och ligger under den aktuella mappen.
find . -mmin -2 -print  modified minutes  Skriver ut sökvägarna till alla filer som har uppdaterats de senaste två minuterna och ligger under den aktuella mappen.
find . -atime -2 -print  access time  Skriver ut sökvägarna till alla filer som har använts de senaste två dagarna och ligger under den aktuella mappen.
find . -amin -2 -print  access minutes  Skriver ut sökvägarna till alla filer som har använts de senaste två minuterna och ligger under den aktuella mappen.
find . -size -2k -print  size  Skriver ut sökvägarna till alla filer som är mindre än två kilobyte och ligger under den aktuella mappen.
find . -size +2k -print  size  Skriver ut sökvägarna till alla filer som är större än två kilobyte och ligger under den aktuella mappen.