programmera.net -> linux -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Säkerhet i Linux

1. Säkerhet och användare

1. Säkerhet och användare

Man har olika användare för att begränsa handlingsförmågan för olika personer eller program, alltså för att öka säkerheten. Linux användarhantering bygger på tre delar:

  •  Filsystemets skydd : Alla filer och mappar har säkerhetsinställningar på tre nivåer, för ägaren, för gruppen och för alla användare.
  •  Användare : En användare har rätt att logga in och skapa filer och köra program.
  •  Grupper : En användare tillhör en eller flera grupper, och har då automatiskt rätt att utnyttja de filer och mappar som tillhör någon av de grupper han/hon är med i, men detta gäller endast om filen eller mappen öppnad för läsning och skrivning på gruppnivå (se Filsystemets skydd ovan).