programmera.net -> linux -> normal     för utskrift      info@programmera.net

Varför Linux?

1. Varför Linux?
2. Small is beautiful
3. Kommandoraden
4. Textfiler
5. Gratis
6. Stabilt
7. Linux och Unix

1. Varför Linux?

Jo för att Linux är gratis, och det är lättare att programmera än Windows och mer stabilt än Windows. Allt är dock inte guld och gröna skogar, om du är expertanvändare av programmen Photoshop, MSWord och Flash och inte kan tänka dig att byta bör du inte installera Linux. Dessa program finns inte för Linux i nuläget (2002-02-02). Men, du behöver inte installera Linux för att bli en användare, det räcker med att ha ett modem. Mer om detta senare.

2. Small is beautiful

Linux bygger på principen Small is beautiful, vilket innebär att man i Linux helst vill lösa ett problem genom att kombinera många små program. Detta är ett diametralt motsatt sätt att lösa problem på jämfört med Windows, där man gärna bygger svulstiga applikationer som ska klara av så många saker som möjligt.

3. Kommandoraden

I Linux är det vanligt att man gör allt viktigt vid kommandoraden, istället för att öppna ett program med fönster. Då kommandoraden är svårare att använda så finns några uppenbara fördelar som mer än nog kompenserar detta:

 • Du kan arbeta från vilken dator som helst (mac,win,..) var som helst genom att logga in med t. ex. telnet eller ssh. Med telnet kan du arbeta med kommandoraden precis som du satt vid själva datorn och knappade kommandon. Överföringen går snabbt eftersom så lite text sänds mellan datorerna. Detta kan också användas som ett argument för att INTE installera Linux. Själv har jag Windows98 installerat på min dator, men arbetar 90% av tiden via ssh mot en Linuxdator. Det funkar bra.
 • Alla program som kan anropas från kommandoraden kan också anropas från ett annat program (vanligtvis script). Med script kan du utföra ett valfritt antal kommandon i ett svep. Detta förenklar ditt arbete eftersom du slipper starta fönsterprogram och klicka dig runt gång på gång.
 • Det går snabbare att skriva än att klicka.

4. Textfiler

Något annat som kännetecknar Linux är att nästan allt lagras i vanliga textfiler. För att ge några exempel:

 • Schemalagda program (/var/spool/)
 • Vilka användare som får logga in (/etc/passwd)
 • Vilka IP-adresser som får logga in på datorn (/etc/hosts.allow)
 • Systemloggar (/var/log/)
 • Vilka processer som kör just nu (/proc/)
En av de största fördelarna med Linux är att det har många mycket kraftfulla kommandon som underlättar ditt arbete med textfiler. Några av dessa är:
 • grep, som söker genom text
 • sed, som ersätter ett utryck med ett annat
 • sort, som sorterar en fil
Sed är så pass avancerad att kommandot fått sin egen sida.

5. Gratis

Linux utvecklas under GNU General Public License vilket innebär att Linux är och alltid kommer att vara gratis, plus att källkoden är öppen (alla får tillgång till källkoden, och kan då kompilera sin egen Linux). Det finns en massa andra gratisprodukter skapade av GNU på sidan  www.gnu.org/software/software.html . Anledningen till den spartanska grafiska profilen är att man ska kunna läsa sidan i alla typer av browsers.

6. Stabilt

Alla säger att Linux är stabilt, men varför då? Jo, Linux har en mycket striktare användarhantering än Windows. Detta betyder att någon som loggar in som vanlig användare inte kan komma åt att förstöra de viktiga operativsystemsprogrammen eftersom de ligger i kataloger där denne inte har rättigheter. Inte heller de program som användaren installerar eller skriver själv har rättigheter till de viktiga katalogerna. Det betyder att det i idealfallet är omöjligt för en användare att förstöra systemet.

I Windows NT4 till exempel finns något som kallas för Registret som alla program delar på, även operativsystemet självt. Om en användare installerar ett program som råkar förstöra registret så är det klippt. Inte bara programmet självt utan även operativsystemet är förstört. Detta kan vanligtvis inte ske i Linux.

7. Linux och Unix

Linux är Unix, närmare bestämt en Unixdialekt. Unix är alltså inte ett operativsystem utan ett grupp av operativsystem där Linux är ett i mängden. Linux får däremot inte heta UNIX eftersom namnet UNIX är skyddat. Det som var speciellt med Linux när det var nytt var att det gick att installera på PC (Intels x86-processor). Nuförtiden finns Linux att installera för nästan alla processorer, till skillnad från Windows som fortfarande bara finns för PC.